79 treff
Produsent
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(4)
(19)
(11)
Vis flere
Pris
- kr
Skjermstørrelse
(13)
(65)
Operativsystem
(9)
(33)
(16)
(4)
(7)
Vis flere
4G
Ja (57) Ikke viktig Nei (12)
Fuktsikker
Ja (19) Ikke viktig Nei (26)
Klokkefrekvens
(79)
(79)
(79)
(79)
Vis alle filterne
79 treff
GPS (Ja) Opp til 3 mm 7 - 8 cm Minst 600 MHz EDGE (Ja) Fjern alle