Hva ser du etter?
Mine lister
178 treff
Produsent
(28)
(18)
(24)
(17)
(11)
Vis flere
Pris
- kr
Lydutgang
(3)
(72)
(49)
(6)
Antall satelitter
- stk
Utgangseffekt (RMS)
- W
Tilkoblinger
(9)
(89)
(7)
(6)
(40)
Vis flere
Dekodere
(1)
(1)
(90)
Med forsterker (aktiv)
Ja (12) Ikke viktig Nei (7)
Effekt (satelitthøyttalere)
(4)
(3)
(5)
(4)
(5)
Vis flere
Effekt (senterhøyttaler)
- W
Effekt (subwoofer)
- W
Frekvensområde
(3)
(4)
(3)
(4)
(4)
Vis flere
Impedans satelitthøyttaler
- Ω
Impedans Subwoofer
- Ω
SNR
- dB
Materiale
(3)
(98)
(5)
Kontroll
(16)
(16)
(68)
Subwoofer-type
(6)
(1)
Satellitthøyttaler driverstørrelse
- "
Subwoofer driverstørrelse
- "
Bassjustering
Ja (14) Ikke viktig Nei (2)
Vis alle filterne

Lukk vindu

Du må være logget inn for dette.

Vennligst registrer deg her eller logg inn.