0 treff
Minst 10 bilder/sek 8-10 Kompakt Memory Stick Pro Duo Minst 150 bilder/lading Fjern alle