Hva ser du etter?
Mine lister
55 treff
Produsent
(2)
(18)
(16)
(2)
(13)
Vis flere
Pris
- kr
Skriverteknologi
(37)
(2)
(2)
Største papirformat
(7)
(4)
(5)
(9)
(3)
Vis flere
Støttede minnekort
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
Vis flere
Oppgitt utskriftshastighet (s/h)
-
Oppgitt utskriftshastighet (farge)
-
Tosidig utskrift
Ja (4) Ikke viktig Nei (11)
Grensesnitt
(26)
(4)
(12)
(31)
(9)
Vis flere
Batteri
Ja (1) Ikke viktig Nei (13)
Kapasitet (arkskuff)
-
Pictbrigde-kompatibel
Ja (9) Ikke viktig Nei (5)
Oppgitt dråpestørrelse
-
Skjermtype
(14)
(5)
(7)
Oppløsning (DPI)
- dpi
Skjermstørrelse
- "
Fargeskriver
Ja (42) Ikke viktig Nei (0)
Kantløse utskrifter i format
(8)
(7)
(8)
(6)
(8)
Vis flere
2. arkskuff
Ja (4) Ikke viktig Nei (11)
Utskrift på CD-R
Ja (6) Ikke viktig Nei (10)
Separate blekkpatroner
Ja (28) Ikke viktig Nei (1)
Antall separate blekkpatroner
-
Oppgitt utskriftshastighethet (10x15 cm foto)
-
Oppgitt utskriftshastighethet (A4 foto)
-
Vekt
-
Vis alle filterne

Lukk vindu

Du må være logget inn for dette.

Vennligst registrer deg her eller logg inn.